Jako osoba będąca właścicielem kamienicy możesz spotkać się z typowymi problemami, związanymi ze stanem prawnym tego typu budynków. Nierzadko dochodzi bowiem do sytuacji, w której podział nieruchomości pomiędzy współwłaścicielami oparty jest jedynie na ustaleniach ustnych. Jest to związane z faktem, że kamienice przeważnie nie posiadają wyodrębnionych lokali mieszkalnych, a udział w posiadaniu nieruchomości nie jest równoznaczny z możliwością samodzielnego decydowania o lokalu, z którego się korzysta.
Aby zaradzić takiemu stanowi rzeczy, istnieje możliwość dwojakiego wyjścia z tej sytuacji. Jednym z rozwiązań jest wyodrębnienie lokali mieszkalnych w kamienicy, co wiąże się z założeniem księgi wieczystej dla każdego z nich i wpisaniem właściciela, który samodzielnie może zarządzać lokalem. Jest to jednak rozwiązanie kosztowne i czasochłonne. Alternatywą jest umowa quoad usum, która, w najprostszych słowach, za zgodą wszystkich współwłaścicieli nadaje im prawo do wyłącznego korzystania i decydowania o zajmowanych lokalach. Prawo to jest przenoszone na kolejnych właścicieli.

Czym charakteryzuje się nasza oferta?

Niezależnie od wskazanych możliwości rzeczywistość bywa znacznie bardziej skomplikowana od teorii i nierzadko dochodzi do sytuacji, w których współwłaściciele nie potrafią dojść do porozumienia. Dotyczy to nie tylko możliwości samodzielnego gospodarowania wybranymi lokalami, ale również – a może nawet przede wszystkim – spraw związanych z ponoszonymi kosztami. Wiążą się one przede wszystkim z zarządzaniem nieruchomością, bieżącymi naprawami, remontami, inwestycjami itp. Problemy pomiędzy współwłaścicielami są jedną z przyczyn, dla których ludzie decydują się na sprzedaż kamienicy, a przynajmniej swoich udziałów. W takiej sytuacji, zastanawiając się, jak sprzedać udziały w kamienicy, można natrafić na oferowany przez nas skup kamienic.

Dzięki doświadczeniu na rynku nieruchomości, płynności finansowej oraz profesjonalnemu podejściu do każdej transakcji, możemy zagwarantować szybki i przede wszystkim bezpieczny skup udziałów w kamienicy. Decydując się na współpracę z nami masz pewność wsparcia na każdym etapie transakcji i pomoc w przebrnięciu przez wszelkie nieruchomości, czy rozwianie niejasności. Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą w celu dokonania bezpłatnej wyceny oraz ustalenia możliwości przeprowadzenia transakcji skupu nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu!