Cesja kredytu hipotecznego – co to jest?

Cesja kredytu hipotecznego jest umową cywilnoprawną, zmieniającą udział w zobowiązaniu wobec banku, który udzielił kredytu zabezpieczonego nieruchomością. Jej stronami są cedent (zbywający) oraz cesjonariusz (nabywający), a cały proces musi zostać zaakceptowany przez kredytodawcę. Najprościej rzecz ujmując, cesja kredytu hipotecznego polega na przeniesieniu wierzytelności banku z jednej osoby na drugą, bądź na inny podmiot, który przejmie takie zobowiązanie. Rozwiązanie to jest pomocne w niektórych sytuacjach życiowych, na które nie zawsze można mieć wpływ.

Kto może dokonać cesji kredytu hipotecznego?

Aby przenieść zobowiązanie kredytowe, muszą być zaangażowane co najmniej dwie strony umowy cesji oraz bank, który udzielił kredytu. Najważniejszym czynnikiem, który decyduje o powodzeniu całej operacji jest odpowiednia zdolność kredytowa oraz wiarygodność kredytowa cesjonariusza. Jest to kluczowa kwestia, wpływająca na to, czy cesja kredytu hipotecznego będzie mogła dojść do skutku i tym samym zostanie przekazane zobowiązanie kredytowe, którego termin spłaty nierzadko sięga kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat.

Kiedy dokonać cesji kredytu hipotecznego?

Cesja kredytu hipotecznego jest narzędziem, po które najczęściej sięgają współkredytobiorcy, którzy z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą w dalszym ciągu spłacać razem zobowiązania kredytowego wobec banku. Najczęstszą przyczyną takiej sytuacji jest rozwód lub rozstanie partnerów, które przeważnie kończy wspólne zamieszkiwanie nieruchomości. Konsekwencją jest konieczność uregulowania kwestii związanych z prawem do dysponowania lokalem i w następstwie zniesienie obowiązku łożenia na spłatę zobowiązania przez osobę, która zrzeka się prawa wobec nieruchomości. To właśnie dzięki dokonaniu cesji kredytu hipotecznego może ona przekazać wierzytelność banku innej osobie. Jest nią często dotychczasowy współkredytobiorca, jednak cesji można także dokonać na inną osobę lub podmiot. Wszystko to oczywiście za zgodą banku i drugiej strony umowy kredytowej. Cesja kredytu hipotecznego jest w podobnych sytuacjach o tyle istotna, że nawet podział majątku, przeprowadzka, czy zmiana zameldowania nie zwalniają współkredytobiorcy z dalszej, solidarnej spłaty kredytu hipotecznego. Konsekwencją tego jest dalsza odpowiedzialność za spłatę wierzytelności – choćby nie miało się z nieruchomością już nic wspólnego.

Jakie dokumenty są potrzebne do cesji kredytu hipotecznego?

Oprócz obopólnej zgody kredytobiorców, zgody banku oraz odpowiedniej zdolności i wiarygodności kredytowej, do podpisania aneksu do umowy, a tym samym scedowania zobowiązania, konieczne jest przygotowanie kilku dokumentów. Trzeba zadbać więc o posiadanie dowodów tożsamości kredytobiorców, dokumentów nieruchomości, dokumentów poświadczających zdolność kredytową cesjonariusza oraz umowy kredytowej.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu omówienia przeprowadzenia cesji kredytu hipotecznego

Zapraszamy do kontaktu